Pand binnen paar weken na aankoop economisch niets meer waard

 In Actueel, Blog

Asbestbesmettingen beheersen met regelmaat het nieuws. Je zou toch denken dat vastgoedeigenaren bij de aankoop van een bestaand pand van voor 1994 zich terdege bewust zijn van het feit dat hij op zijn minst wil weten hoe het er wat asbest betreft,  voor staat bij het aan te kopen pand. Niets is minder waar.

Onlangs werd onze hulp ingeroepen bij een dergelijke situatie. Een vastgoedeigenaar had twee panden aangekocht met de bedoeling er een winkel met magazijn te openen. Voortvarend werd met de verbouwing gestart. De aannemer had een cursus asbestherkenning gevolgd en vermoedde dat het plafond asbest bevatte. Hij stopte met de werkzaamheden en liet het materiaal onderzoeken. Inderdaad, het bleek om asbest te gaan. Gelukkig werd dit op tijd ontdekt en vond er geen asbestverontreiniging plaats. Anders had het naast de veiligheidsrisico’s voor mens en milieu ook enorme schoonmaak- en stagnatiekosten met zich meegebracht.

Maar de nieuwe eigenaar van het pand had echter wel een probleem. Deze had de panden voor een scherpe prijs aangekocht incl. het asbestrisico. Helaas bleek dat de saneringskosten van het asbestplafond hoger dan de aankoopprijs waren. Daarnaast moet hij rekening houden met de bouwkundige en brandwerende herstelkosten na sanering. Ook kon de huurder van de winkel niet op de geplande  datum open waardoor de vastgoedeigenaar te maken kreeg met een flinke kostenpost vanwege huurderving. En dan zijn de problemen voor de winkelier nog niet eens meegenomen. Die laten zich raden.

Asbest is een onderschat probleem bij aankoop van panden

De vastgoedeigenaar had natuurlijk een aankoopmakelaar in de arm genomen. Helaas heeft deze verzuimd goed onderzoek te doen naar alle bouwkundige aspecten, lees asbestcondities, die van belang zijn bij de aankoop van panden die voor 1994 zijn gebouwd.

Ook had de vastgoedeigenaar zichzelf de vraag moeten stellen hoe het met de aanwezigheid van asbest zit. De vastgoedeigenaar is echter degene die nu moet bloeden voor deze situatie. Sterker nog, hij had eigenlijk geld toe moeten krijgen van de verkoper vanwege de aanwezigheid van het asbestplafond.

Laat een kostenoverzicht opstellen

AsbestVraag adviseert kopers van een pand altijd een asbestinventarisatie uit te laten voeren bij ieder pand van voor 1994 voordat tot aankoop wordt overgegaan. Met een verhoudingsgewijs minimale investering weet de koper waar hij aan toe is. Sommige asbesthoudende toepassingen kunnen blijven zitten maar in geval van een verbouwing moet er vaak worden gesaneerd. AsbestVraag stelt altijd een kostenoverzicht op van de te verwachten saneringskosten. Dergelijke informatie is altijd van meerwaarde tijdens de onderhandelingen. Kopers kunnen hiermee voorkomen dat zij ‘een kat in de zak’ kopen. Ook is onze ervaring dat deze informatie invloed heeft op de vraagprijs die vaak naar beneden wordt bijgesteld.