vraagteken-g2x

Asbestregelgeving

De belangrijkste wetten en besluiten op het gebied van asbest zijn: Arbeidsomstandighedenbesluit en Asbestverwijderingsbesluit.

Vanwege de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt, heeft de Nederlandse overheid sinds eind jaren ’70 wet- en regelgeving ontwikkeld. Hierdoor werd, ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu, het (bedrijfsmatig) verwijderen van asbest en asbesthoudende producten aan steeds meer voorschriften onderworpen. Deze regels gelden voor bedrijven en particulieren. Daarnaast moeten werkgevers zich houden aan de naleving van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Op de website van kenniscentrum InfoMil van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving met verwijzingen naar de actuele wetteksten.

Daarnaast heeft de overheid het LAVS ontwikkeld waarmee zij zicht op de asbestketen heeft. Het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) heeft als doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten, het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken en de administratieve lasten te beperken voor bedrijven. Het LAVS is voor alle betrokken partijen in de asbestverwijderingsketen (onder andere: asbestinventarisatiebureau, laboratoria, asbestsaneerders, sloopbedrijven) en volgt asbest vanaf het moment van inventarisatie tot aan de afmelding. De gebruikers van het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over hun lopende projecten.

Sinds maart 2017 zijn gecertificeerde bedrijven in de asbestketen zoals inventarisatiebedrijven en asbestsaneringsbedrijven verplicht om met het LAVS te werken. Deze bedrijven voeren nu al uw project gegevens in. Veel vastgoedeigenaren hebben de regie neergelegd bij de bedrijven uit de asbestketen. Het is goed om te realiseren dat een vastgoedeigenaar (oftewel de eigenaar van het asbest) verantwoordelijk is en blijft voor het asbestproces, ongeacht of taken worden uitbesteed. Daarom trekken veel vastgoedeigenaren de regie naar zich toe en voeren zij zelf hun eigen bezit in, maken zij zelf de projecten aan en verstrekken zij zelf de opdrachten en accorderen deze.

AsbestVraag helpt u zelf de regie te nemen in het LAVS!

Neem contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe wij u daarmee kunnen helpen.

Wij helpen u als vastgoedeigenaar of -beheerder met de volgende vragen:
  • Hoe past het LAVS binnen uw asbestbeleid?
  • Gaat u de regie uitbesteden of gaat u zelf de regie voeren met het LAVS?
  • Waar staan alle gegevens opgeslagen van de gebouwen?
  • Welke onderzoeken, werkzaamheden etc. zijn er reeds uitgevoerd?
  • Hoe kunnen alle asbest gerelateerde gegevens op een overzichtelijke manier worden beheerd?

Het LAVS is geen beheerssysteem, maar een registratiesysteem waardoor er door de toezichthoudende instanties overzicht en inzicht is in het aanwezige asbest in Nederland. AsbestVraag heeft een product ontwikkeld voor de vastgoedeigenaar of -beheerder die hiermee de asbest gerelateerde gegevens overzichtelijk kan inzien en beheren. CheckVastgoed is dé tool om uw gebouwen te beheren in een online systeem.