vraagteken-g2x

Wij helpen met het opstellen van uw asbestbeleid en het plan van aanpak

Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van asbestbeleid. In dit beleid wordt duidelijk beschreven hoe u veilig om moet gaan met asbest en waar in het gebouw asbest (mogelijk) kan voorkomen. Er worden speerpunten vastgesteld met als doel dat uw medewerkers, huurders en bezoekers veilig in het gebouw kunnen verblijven en dat er geen onvoorzien asbest vrijkomt.

Ook kunnen wij u ondersteunen bij de uitvoering van asbestbeleid. We stellen samen met u een plan van aanpak op waarbij op een verantwoorde manier onderzocht wordt waar zich mogelijk asbesthoudend materiaal bevindt in uw gebouw(en), wat de mogelijke risico’s zijn en de maatregelen die u in dat geval kunt nemen.  

AsbestVraag houdt namens u ook toezicht op de regels en richtlijnen van zowel de Arbowet, het Bouwbesluit als het Asbestverwijderingsbesluit. Deze regels en richtlijnen vereisen een hoge mate van kennis, AsbestVraag beschikt over deze kennis. Wij beschikken niet alleen over de kennis van de asbestproblematiek, maar ook van het saneringsproces tot het met het bouwrijp opleveren van de locatie.

De specialisten van AsbestVraag ondersteunen u met het praktisch toepassen van asbest wet- en regelgeving bij asbestinventarisaties en sanering- en/of sloopwerkzaamheden, evenals het voortijdig onderkennen van mogelijke blootstellingsrisico’s bij asbest (oftewel risicomanagement). Een aanvulling op ons asbest advies is dat wij ook asbest procedures en asbest werkvoorschriften opstellen. Wij gaan graag met u in gesprek om u asbest advies te geven waarmee uw asbestbeleid beheersbaar en inzichtelijk wordt gemaakt.

Benieuwd hoe wij uw asbestbeleid kunnen opstellen en bewaken?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend de kosten op.