vraagteken-g2x

Asbest werd vroeger regelmatig gebruikt als bouwmateriaal

Asbest is vroeger op de meest uiteenlopende manieren toegepast in gebouwen zoals in woningen, kantoren, fabrieken, loodsen en ziekenhuizen. Het kan zijn dat er helemaal geen asbesthoudende materialen in uw pand aanwezig zijn maar helaas kan het zich ook op verschillende plaatsen bevinden. Gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, hebben mogelijk het risico dat deze asbesthoudende middelen bevatten.

Wanneer asbest onderzoek moet plaatsvinden, wilt u er in de eerste plaats zeker van zijn dat het asbestonderzoek inderdaad moet plaatsvinden. In de tweede plaats is het interessant om te weten welk soort asbestonderzoek plaats moet vinden. Een vastgoedeigenaar is gebaat bij een onafhankelijk advies van een asbestspecialist. AsbestVraag is die onafhankelijke partij en treedt op als intermediair tussen u de opdrachtgever en de uitvoerende partijen in de asbestketen, zoals asbestinventarisatiebureaus, asbestsaneringsbedrijven en laboratoria. AsbestVraag heeft asbestspecialisten in huis die u onafhankelijk advies geven zonder enig belang bij de asbestketen. Dit onafhankelijke advies leidt veelal tot een kostenbesparing en bewaking van de planning.

Wij geven u graag een onafhankelijk advies voor uw asbestonderzoek!

Neem contact op of vraag vrijblijvend de kosten op.