vraagteken-g2x

Als directievoerder zijn wij de spil in het sanerings- en/of sloopproces

De asbest- en sloopdeskundigen van AsbestVraag beschikken over ruim 30 jaar ervaring. Hedendaags wordt er vanuit de overheid streng gecontroleerd op onder andere de uitvoering van asbest saneringen, arbeidsomstandigheden en veiligheid van mens en milieu.

AsbestVraag vertegenwoordigt u als opdrachtgever en zorgt voor een goed verloop van de uitvoering van werkzaamheden. Vanaf de start (ontwikkelfase) tot en met de oplevering van een project coördineert en bewaakt AsbestVraag op een pragmatische manier de afspraken uit de overeenkomst conform de vigerende wet- en regelgeving.

Wij voeren graag uw directievoering uit waarmee onnodige kosten bespaard kunnen worden.

Neem contact op of vraag vrijblijvende kosten op.

De directievoerder, in dit geval AsbestVraag, vertegenwoordigt u als opdrachtgever en neemt de volgende taken op zich:
 • Bestuderen van alle beschikbare gegevens en eventuele rapporten
 • Voeren van volledige administratie welke behoort bij directievoering
 • Bewaken van de planning en toezicht houden op de uitvoering van het werk van het inventarisatiebureau, de saneerder of de aannemer
 • Bewaken van o.a. de arbeidsomstandigheden op locatie, de voortgang van het werk/project, de randvoorwaarden binnen de gestelde kaders van de verleende vergunningen, acceptatie (sloop)meldingen en de regel- en wetgeving
 • Kosten bewaken en hieromtrent overleg voeren met de opdrachtgever en de uitvoerder
 • Opdrachtgever informeren en adviseren over onder andere: de bestekwijzigingen, het meer- en minderwerk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, de besteding ten laste van eventuele stelposten en de voortgang van het werk
 • Opdrachtgever vertegenwoordigen binnen de overeengekomen bevoegdheid in alle zaken die de procesgang van het werk/project betreft
 • Voorzitten en verslagleggen van (bouw)vergaderingen
 • Bijwonen van werk- of bouwbesprekingen
 • Beoordelen en bewaken van de door de uitvoerders in te dienen tekeningen, berekeningen en overige stukken
 • Vaststellen van actuele voortgangsrapportages en prestatieverklaringen
 • Verzorgen van (afval)stoffenregistratie
 • Verzorgen van de oplevering en het opstellen van een proces-verbaal van oplevering
 • Technisch en financieel afwikkelen van het project

AsbestVraag draagt zorg voor een efficiënt, beheerst maar vooral veilig en duurzaam proces binnen de overeengekomen randvoorwaarden. Naast de aanvraag van vergunningen, het budgetteren, het schrijven van het sloopbestek kan AsbestVraag u ook van dienst zijn bij het managen, begeleiden en toetsen van de verschillende prijsvorming procedures waaronder bijvoorbeeld een vrijblijvende offerte-aanvraag of een aanbesteding.

Benieuwd hoe AsbestVraag u vertegenwoordigd bij een asbest vraagstuk.

Neem contact op of vraag vrijblijvende kosten op.

Onafhankelijke toetsing

Het komt voor dat de directievoering van asbest- en sloopwerken in handen is van een partij uit de asbestketen. AsbestVraag is een onafhankelijke partij die geen belangen heeft in de partijen die de werkzaamheden uitvoeren, echter staat onze advisering voorop met als doel:

 • budget
 • kwaliteit
 • efficiëntie

Uit ervaring weten wij dat opdrachtgevers bij een onafhankelijke directievoerder veel (onderzoeks)kosten hadden kunnen besparen en een vertraagde oplevering van het werk kunnen voorkomen.