vraagteken-g2x

Een onafhankelijk partij die kritisch met u meekijkt naar uw asbestproject!

Misverstanden over aangeboden asbest werkzaamheden komen hedendaags vaak voor waarbij opdrachtgevers voor vervelende verrassingen komen te staan. De (extra) kosten bleken niet geoffreerd, aantallen zijn verkeerd ingeschat of vertragingen blijken voor rekening van de opdrachtgever te komen.

Met een asbest second opinion ontbloot AsbestVraag vooraf de pijnpunten in uw offertes of werkomschrijvingen. Ook als u gedurende of na afronding van de werkzaamheden wil laten onderzoeken of de opgegeven meerkosten terecht voor uw rekening zijn, kan AsbestVraag een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Wij onderzoeken de verschillende scenario’s die mogelijk hebben geleid tot meerwerk en toetsen deze aan de bestaande afspraken. Daarnaast bekijken wij of het opgegeven meerwerk voorkomen had kunnen worden.

Tevens worden opgegeven meerwerkkosten vergeleken met referentieprijzen of deze marktconform zijn. In een helder document wordt gerapporteerd en zijn suggesties over de aanpak van eventuele drukpunten verwoord.

AsbestVraag kan u ook na de second opinion ondersteunen door voor u de directievoering uit te voeren of het project te managen zodat u de juiste kennis in huis heeft om uw asbest vraagstuk beheersbaar te krijgen of te houden.

Wij komen graag bij u langs voor een kennismaking met AsbestVraag!

Neem contact op en wij vertellen u de mogelijkheden.