vraagteken-g2x

Er zijn vele soorten asbest

Er bestaan verschillende soorten asbest. Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen. Het is een goedkoop mineraal welke vroeger veelal is toegepast omdat het sterk is, slijtvast en bestand tegen basen en hoge temperaturen. In Nederland zijn veel toegepaste soorten asbest: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen.

nummer1

Spiraalvormige of serpentijnachtige vezel

Onder deze vezels vallen chrysotiel (ofwel de zogenoemde witte asbest). Chrysotiel is veruit het meest toegepast (ruim 90%).

nummer2

Rechte of amfiboolachtige vezel

Hieronder vallen crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Wij geven u graag advies over de mogelijke risico’s van asbest!

Neem contact op of vraag vrijblijvend de kosten op.

Het meest gebruikte asbest soort in Nederland

De meest gebruikte asbest soort in Nederland is met ruim 90% chrysotiel (witte asbest). Daarnaast is 10% amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest gebruikt. Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker is dan de serpentijngroep. Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan afgelezen worden tot welke soort asbest het behoort. Na verwerking van het asbestmateriaal kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven over de soort asbest.

Indien u asbesthoudende materialen heeft aangetroffen in uw gebouw kan AsbestVraag u ondersteunen met asbest advies. Wij maken samen met u een een asbest beheersplan en/of begeleiden onze asbestspecialisten de sanering of sloop.