vraagteken-g2x

AsbestVraag adviseert en begeleidt bij grote en kleine sloopprojecten

Er komt veel kijken bij sloop- en renovatieprojecten. De complexiteit is de laatste jaren enorm toegenomen, mede door wet- en regelgeving. Een effectieve coördinatie met onder meer een onafhankelijke coördinator, een heldere overlegstructuur en duidelijk vastgelegde aansprakelijkheidsprikkels zijn hierbij onontbeerlijk.

Voor goed toezicht is onder meer van belang dat dit voldoende intensief is op verschillende niveaus. En het moet – heel belangrijk – onafhankelijk zijn. Er is sprake van een verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer. Daarbij kunnen allerlei commerciële prikkels een rol gaan spelen.

AsbestVraag treedt op als onafhankelijke partij tussen samenwerkingspartijen zoals inventarisatiebureaus, saneerders en sloopbedrijven en houdt namens u grip op de planning en het budget. De ervaring leert dat onze aanpak als realistisch, praktisch en vindingrijk wordt beoordeeld.

AsbestVraag neemt graag de rol van projectmanager op zich bij uw sloopwerk!

Neem contact op en vraag vrijblijvend de kosten op.

Begeleiding en toezicht

Het begeleiden van en toezicht houden op sloopwerken is een verplichting voor de eigenaar van het gebouw. De sloopwerk projectmanager van AsbestVraag ondersteunt u hierbij.

De projectmanager ondersteunt u met het
  • adviseren en coördineren bij aanbesteding(en)
  • organiseren van de asbestinventarisatie
  • advies geven over milieu- en afvalregelingen en wetgeving
  • opstellen van sloopplan en sloopveiligheidsplan met randvoorwaarden
  • opnemen van de sloopwerken om de kritische punten ten aanzien van milieubelastende stoffen vast te leggen