vraagteken-g2x

Wij organiseren asbestherkenningscursussen voor uw medewerkers

Als er tijdens werkzaamheden asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook voor de gezondheid van de medewerkers en de omgeving.

Het is belangrijk dat medewerkers worden voorgelicht en opgeleid met betrekking tot de risico’s van asbest, hoe met asbest om te gaan en de te nemen maatregelen om blootstelling aan asbest zoveel mogelijk te beperken. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van de werknemers en dienen vanwege de wettelijke zorgplicht alles te doen wat redelijkerwijze van werkgevers kan worden gevergd om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Schiet u als werkgever hierin tekort, dan bent u aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De lat voor ‘redelijkerwijze’ wordt door de rechterlijke macht heel hoog gelegd. AsbestVraag ondersteunt u om de medewerkers asbest te leren herkennen en weten hoe ze moeten handelen.

Benieuwd hoe wij uw medewerkers asbest kunnen leren herkennen?

Neem contact met ons op of schrijf uw medewerkers direct in.

Start vandaag met een goed asbestbeleid

Goed asbestbeleid uitvoeren betekent ook ervoor zorgen alle medewerkers weten waar het over gaat en hoe ze moeten handelen. Om te voorkomen dat uw medewerkers, de bewoners, de medewerkers van derden gevaar lopen of mensen uit de omgeving besmet worden met asbestvezels. Is het belangrijk informatie te hebben over hoe de medewerkers asbest kunnen herkennen. Asbest golfplaten zijn te herkennen maar spuitasbest, asbestdakbeschot, asbest rioolbuis, asbestzeil en asbest plafondplaten zijn niet te herkennen. Om van medewerkers in de werkprocessen verlangen dat zij de asbest risico’s voorkomen, is het aan te raden de medewerkers op te leiden, zodat asbest herkend wordt en ze weten welke stappen genomen moeten worden als zij vermoeden dat het om asbest gaat.

Maak medewerkers alert op het signaleren van asbest

Beperk de informatie niet tot technische (onderhoud)medewerkers, maar ook personen die (sociaal maatschappelijk) bijvoorbeeld huisbezoeken uitvoeren kunnen geconfronteerd worden met de risico’s van asbest. Het is goed dat iedereen asbest(gevaren) herkend en kan doorgeven aan de technische eenheid. Maak medewerkers ook alert op het signaleren van asbest. Hierdoor kan tijdig worden ingegrepen en het proces van saneren of het beschermen van de asbest toepassing in gang worden gezet. Daarnaast is het belangrijk dat zij weten hoe de processen in elkaar zitten en wat in het beleid is vastgesteld.