vraagteken-g2x

Risicomanagement als hulpmiddel voor professioneel beheer van vastgoed

Met de Asbest Risico Inventarisatie Scan (ARIS) krijgen projectleiders en -managers informatie over de aanwezige asbestrisico’s in het vastgoed waarbij onderscheid is aangebracht in woningen met een hoge urgentie en woningen waarbij het asbest als beheersbaar is gedefinieerd. Tevens kunnen de kosten van te verwachten saneringen tot aan renovatie of sloop worden opgesteld.

AsbestVraag heeft met ARIS een eenduidige systematiek ontwikkeld die objectief, transparant en reproduceerbaar de saneringsstrategie van een gebouw bepaalt. Een woningcorporatie kan met deze gegevens haar asbestbeleid optimaal vormgeven waarmee tegelijkertijd een effectieve kosten raming is opgesteld.

AsbestVraag werkt de bekende risicoprofielen van asbesttoepassingen van de woningen uit naar uitvoeringniveaus ten behoeve van beleid en meerjarenonderhoud begrotingen.

De werkwijze is dat gegevens vanuit de 10% bezitsinventarisaties, aanvullende inventarisaties op woningniveau en documenten (vrijgave documenten en stortbonnen) van uitgevoerde saneringen worden vertaald naar gebruikers- en uitvoeringniveaus.

Een woningcorporatie verkrijgt hiermee:
  • Inzicht in het gebruikersrisico van de (mogelijk) aanwezige asbest toepassingen
  • Een berekening per risicoprofiel van de exploitatiekosten op complexniveau. Met de gegevens zijn kosten van te verwachten saneringen tot aan renovatie of sloop op te stellen
  • Onderscheid in woningen met een hoge urgentie en woningen waarbij het asbest als beheersbaar is gedefinieerd. Op basis van dit onderscheid kan de woningcorporatie haar asbestbeleid opstellen en hiernaar handelen
  • Op een A4 (in Excel) zijn alle scenario’s overzichtelijk per scenario uitgewerkt

Wij voeren graag uw Asbest Risico Inventarisatie Scan uit.

Neem contact op of vraag vrijblijvende kosten op!