vraagteken-g2x

Wij ondersteunen u bij het voorbereiden en uitvoeren van het slopen en demonteren van bestaande panden met of zonder asbest

Er zijn veel regels en wetten in Nederland wanneer er tot slopen wordt overgaan zoals bijvoorbeeld dat de gebouweigenaar verplicht is om een asbestinventarisatie uit te laten voeren bij gebouwen van vóór 1994. Het asbest dient verwijderd, oftewel gesaneerd te worden door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf welke over de juiste certificaten beschikt.

Indien er wordt overgaan tot de sloop van een gebouw gaat AsbestVraag samen met u bekijken hoe de sloop voorbereidt en begeleidt kan worden.

AsbestVraag ondersteunt u graag met advies en begeleiding bij het slopen van vastgoed!

Neem contact op of vraag vrijblijvend de kosten op.

Asbest saneren wordt ingedeeld in de volgende risicoklassen

nummer1

Risicoklasse 1
(laag risico)

Risicoklasse 1 omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden wordt verwacht. Per 23 februari 2018 is een asbest verontreiniging toegekend aan risicoklasse 2.

nummer2

Risicoklasse 2
(hoog risico)

In risicoklasse 2 geldt dat tijdens de saneringswerkzaamheden de vezelconcentratie de grenswaarde van 2.000 vezels per m³, ofwel twee vezels per liter lucht, zal overschrijden.

nummer2a

Risicoklasse 2A
(hoog risico)

Als de vezels bestaan uit amfibool asbest, worden de werkzaamheden ingedeeld in klasse 2A en geldt een verzwaarde eindbeoordeling na afronding van de werkzaamheden.

Werkzaamheden die in risicoklasse 1 vallen
  • Mogen door een niet-gecertificeerd bedrijf met personeel dat een opleiding asbestinstructie voor risicoklasse 1 met goed gevolg heeft doorlopen
  • AsbestVraag adviseert hierbij wel dit, door of samen, met een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf uit te voeren zodat wordt voldaan aan de NEN 2990 omschreven vrijgave kwalificatie inclusief het correct afvoeren en storten van asbesthoudende materialen.
Werkzaamheden die binnen risicoklasse 2 of 2A vallen
  • Moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf
  • Bij de uitvoering is altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) persoon aanwezig
  • Er worden uitgebreide beschermingsmaatregelen genomen
  • Het vrijgeven van de locatie na asbest sanering gebeurt door een onafhankelijk inspectiebedrijf, welke geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA)

AsbestVraag ondersteunt u graag bij het voorbereiden en uitvoeren van het slopen en demonteren van bestaande gebouwen met of zonder asbest. Door onze jarenlange ervaring en kennis van de markt hebben wij de juiste  sloopspecialisten in huis.

Welke taken neemt de (asbest)sloop specialist op zich?
  • Planning: De sloopfasen tot en met de eindoplevering strak afstemmen met de sloopuitvoerder
  • Administratie: AsbestVraag regelt alle benodigde sloopvergunningen, inclusief eventueel noodzakelijke milieuvergunning
  • Directievoering: Met behulp van periodieke bouwvergaderingen wordt met strakke hand de directie namens de opdrachtgever gevoerd
  • Nazorg: Controle houden op de financiële afwikkeling en nacalculatie

Naast de (asbest)sloop begeleiding kunnen wij u als opdrachtgever ook bijstaan in het gehele proces wanneer er een vermoeden bestaat dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Dit varieert van asbestbeleid, inventarisatie tot en met sloopwerk management.