vraagteken-g2x

Sterke regie in iedere fase en toezicht op regels en richtlijnen door AsbestVraag!

U bent vastgoedeigenaar of beheerder van vastgoed. U wilt dat alle asbest gerelateerde zaken goed en veilig zijn georganiseerd en zoekt hiervoor een betrokken, no-nonsense adviseur met kennis van zaken die u hierin ondersteunt. Die met u meedenkt en met u meegaat. Maak kennis met AsbestVraag.

Monitoring, controle en rapportage over de voortgang van een project zijn essentieel. Wij zorgen dat u als vastgoedeigenaar of beheerder alle informatie krijgt die nodig is voor besluitvorming, met een gedegen onderbouwing en advies. Deze informatie vormt de basis om het project bij te sturen of de strategie te wijzigen.

Onze gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige en asbest- en sloopdeskundigen staan klaar om u advies te geven waarbij belangen van alle betrokkenen aan bod komen. Dit resulteert in maximale ontzorging waardoor u zich kunt focussen op uw kerntaken. Onze aanpak bestaat uit twee fases.

Fase 1
Voortraject

Tijdens de eerste fase brengt een onafhankelijk inventarisatiebureau in kaart of er mogelijk asbesthoudend materiaal in uw gebouw(en) aanwezig is.

Fase 2
Risicobeoordeling en maatregelen

Samen met u als vastgoedeigenaar of beheerder beoordelen we welke risico’s er zijn in relatie tot asbest en welke maatregelen u moet treffen: saneren of beheersen.

Om de asbestinventarisaties, sloop- of saneringswerkzaamheden goed te laten slagen, is een ervaren projectmanager nodig die iedere fase tot in detail regisseert. Die zorgvuldig alle partijen in het proces begeleidt en niets aan het toeval overlaat. Daarnaast vereist het toezicht houden op regels en richtlijnen van zowel de Arbowet, het Asbestverwijderingsbesluit als het Bouwbesluit een hoge mate van kennis van de toezichthouder. AsbestVraag vertegenwoordigt de opdrachtgever hierin zoals een advocaat zijn cliënt vertegenwoordigt.

Dit omvat niet alleen de asbestproblematiek, maar ook het saneringsproces en de verschillende praktijksituaties. De specialisten van AsbestVraag ondersteunen de vastgoedeigenaar of beheerder met het praktisch toepassen van asbest gerelateerde wet- en regelgeving bij asbestinventarisaties, sanering– of sloopwerkzaamheden, evenals bij het voortijdig onderkennen van mogelijke blootstellingsrisico’s bij asbest (oftewel risicomanagement).

Wij geven u graag persoonlijk advies over projectmanagement!

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend de kosten op.

Alle expertise binnen handbereik

Onze integrale visie op projecten zetten wij nauwlettend door in de uitvoeringsfase van uw project. Wij hebben alle expertise op bouwkunde en asbestgebied in huis.

Onze focus hierbij is bewaken van tijdsbestek en budget én de kwaliteit waarborgen.

Wij ontzorgen u gedurende het gehele project en nemen de volgende taken op ons: