vraagteken-g2x

Hechtgebonden en losgebonden asbest toepassingen

Er is een belangrijk verschil in de verschillende asbest toepassingen. Deze asbest toepassingen kunnen hechtgebonden of losgebonden zijn.

Benieuwd hoe wij uw asbest beheersbaar kunnen maken en hoe je asbest herkent?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Hechtgebonden asbest toepassingen

‘Hechtgebonden’ noemen we de asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een draagmateriaal verankerd zitten. Als het dragermateriaal in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks asbestvezels vrij. Hechtgebonden asbest komt veel voor in asbestcement golfplaten en vlakke platen (Eternit asbestproducten) die in goede staat verkeren. Laat een asbest beheersplan opstellen als besloten wordt het hechtgebonden asbest te laten zitten tot aan de renovatie of sloopAsbest onderzoek geeft uitsluitsel of het om hechtgebonden asbest gaat en of er geen risico op vezelverspreiding is.

Losgebonden asbest toepassingen

‘Losgebonden’ zijn asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest, niet-hechtgebonden brandwerend board en zwaar verweerd asbestcement. De vezels kunnen gemakkelijk vrijkomen waardoor de gezondheidsrisico’s veel groter zijn. Bij iedere vezelverspreiding zal het asbest calamiteiten plan in werking treden en moeten de verontreinigingen zo snel mogelijk door een professionele asbest saneerder worden verwijderd.

Spuitasbest, zeer losgebonden toepassing

Spuitasbest is een zeer losgebonden asbesthoudend materiaal, dat voor 1978 regelmatig is gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerende laag op onder andere staalconstructies, welke veelal in grote gebouwen is toegepast. Omdat uit spuitasbest zeer gemakkelijk asbestvezels kunnen vrijkomen, moet het materiaal worden verwijderd of volledig worden afgeschermd.