vraagteken-g2x

AsbestVraag maakt voor u een asbest stappenplan

Onze aanpak is uniek te noemen. In nauw overleg met de opdrachtgever gaan we na op welke wijze de sanering plaats kan vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele gebruikers (huurders/bewoners/medewerkers) van het gebouw gecombineerd met de uitvoeringsstrategie van de saneerder.

In het asbest stappenplan komen de volgende zaken aan bod: welke plannen zijn er voor het gebouw, waar is sprake van een hoog asbest risico en waar van een laag asbest risico, wat zijn de kosten het om het asbest veilig af te schermen of te laten saneren en wat kost de asbest sanering bij benadering. Vervolgens worden er door AsbestVraag verschillende offertes aangevraagd bij asbest saneerders, vindt er schouwing plaats en wordt er onafhankelijk onderhandeld door AsbestVraag over de prijsvoorstellen. Hierdoor weet u als opdrachtgever precies u aan toe bent en kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor het beheersbaar maken van asbest.

AsbestVraag ondersteunt u graag bij het proces van asbest verwijderen!

Neem contact op of vraag vrijblijvend de kosten op.

Asbest in uw gebouw

Wanneer blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in uw gebouw hoeft dit niet altijd tot risico’s te leiden. Dat is per situatie afhankelijk. Het is belangrijk om te weten dat de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de asbesthoudende toepassingen in een gebouw, een juiste (risico)inventarisatie en eventuele verwijdering van het asbest.

Afhankelijk van de situatie zijn de volgende vervolgstappen te onderscheiden wanneer asbest is aangetroffen:

1. Asbest aanwezig dat actueel risico oplevert

Het gebouw bevat asbest dat een actueel risico oplevert en verwijderd moet worden. In dit geval is asbest sanering noodzakelijk.

2. Asbest aanwezig dat geen actueel risico oplevert

Het gebouw bevat asbest dat geen actueel risico oplevert. In dit geval is acute verwijdering niet verplicht. In dat geval is het raadzaam om asbest beheersplan op te laten stellen om de situatie beheersbaar te maken.