Aansprakelijk voor asbestblootstelling huisgenoot

 In Actueel, Nieuws

(Bron: Rechtbank Den Haag, 13 september 2017)

De rechtbank Den Haag oordeelt de verzekeraar van een installatiebedrijf aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij de moeder van een man die bij het bedrijf had gewerkt. De man had via zijn werk-overall asbestvezels mee naar huis genomen.

Voor het wassen klopte de moeder de overall uit en werd daarbij aan asbest blootgesteld. Het installatiebedrijf had verzuimd maatregelen te nemen om te voorkomen dat de moeder met de besmette overall in contact zou komen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 13 september 2017

Visie AsbestVraag:

Het is belangrijk dat medewerkers worden voorgelicht en opgeleid met betrekking tot de risico’s van asbest, hoe met asbest om te gaan en de te nemen maatregelen om blootstelling aan asbest zoveel mogelijk te voorkomen. Werkgevers moeten zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden van de werknemers en dienen vanwege de wettelijke zorgplicht alles te doen wat redelijkerwijze van werkgevers kan worden gevergd om te voorkomen dat werknemers en hun huisgenoten schade lijden in de uitoefening het werk. Schiet u als werkgever hierin tekort, dan bent u aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Rechters leggen de lat behoorlijk hoog wat ‘redelijkerwijze’ betreft. AsbestVraag ondersteunt u met het opstellen van asbestbeleid binnen uw bedrijf en leert uw medewerkers asbest te herkennen en wat te doen als zij vermoeden met asbest van doen te hebben.

BewarenBewaren

BewarenBewaren