Verontreinigde bodem bij asbestdaken verplicht saneren?

 In Actueel, Nieuws

(Bron: Omgevingsweb.nl)

Eigenaren van gebouwen met asbestdaken zonder (goed functionerende) dakgoot dienen rekening houden met de sanering van de verontreinigde bodem.

Het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten, op dit moment in behandeling bij de Tweede kamer, houdt verband met een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel dat op 2 februari 2017 werd ingediend, moet het mogelijk maken via het Asbestverwijderingsbesluit een verplichting tot actieve verwijdering op te leggen voor asbest(producten) in bouwwerken of objecten, verontreiniging die hier het gevolg van is of afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu terecht zijn gekomen. Op 21 augustus 2018 diende staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel in. Hiermee wil zij onder meer stimuleren dat eigenaren van gebouwen met asbestdaken de verontreiniging van de bodem daaronder vrijwillig verwijderen.

Lees hier meer over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten en hier het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.

AsbestVraag  denkt met u mee en maakt samen met u een asbest stappenplan zodat u weet waar u aan toe bent.