Politie werkt in asbestpand, rapport werd ‘stilgehouden’

 In Actueel, Nieuws

(Bron: Rijksoverheid)

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Helder (PVV) over het bericht ‘Politie werkt in asbestpand, rapport werd ‘stilgehouden”.

Het asbestrapport van maart 2018 was uitsluitend bekend bij de dienst Facilitair Management van de politie. De uitkomst van dit asbestrapport gaf geen aanleiding voor het treffen van directe maatregelen, maar wel het advies om per kwartaal een luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren, zodat een vinger aan de pols kan worden gehouden voor wat betreft de gezondheidsrisico’s. Het vervolgonderzoek naar de luchtkwaliteit laat vervolgens zien dat er geen direct gevaar bestaat voor de gezondheid van de medewerkers en andere gebruikers ter plekke. Helaas heeft over de metingen en de noodzaak om de daken te vervangen niet meteen communicatie met de medewerkers plaatsgevonden, dit was onzorgvuldig. Er heeft ook geen communicatie plaats gevonden over dit onderwerp met de ondernemingsraad.

Visie AsbestVraag

Helaas komen onze adviseurs dit nogal eens tegen. De directie of het management die van mening is dat vertellen over de aanwezigheid van asbest alleen maar onrust geeft. Het tegendeel is echter waar. Goede en tijdige informatie kan bezorgdheid bij medewerkers voorkomen en rust creëren. Van het begin af aan eerlijk zijn, de juiste maatregelen treffen en hierover goed communiceren met alle betrokkenen voorkomt er juist voor dat ongegronde verhalen de ronde gaan doen. AsbestVraag helpt haar opdrachtgevers met de aanpak en het beheersen van asbestvraagstukken gezien vanuit het oogpunt van de opdrachtgever en ondersteunt de beslissers vanaf de allereerste discussie over asbestbeleid en risicomanagement.