Directievoering aanbesteding asbest & sloop bedrijfshallen | Zomerdijk Rosmalen

 In Actueel, Nieuws

Project: AsbestVraag

Opdracht: Directievoering aanbesteding asbest & sloop bedrijfshallen en bouw- en woonrijp maken project Zomerdijk Rosmalen

Opdrachtgever: De Stiho Groep

Uitvoering: 2017 – 2019

  1. Januari 2017: is gestart met de sloopwerkzaamheden. Nadat het terrein en de opstallen waren leeggeruimd, zijn de asbesthoudende toepassingen zoals de golfplaten daken verwijderd.
  2. Na sloop van de bovenbouw en het verwijderen van de terrein verhardingen heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse sporen van bewoning uit 900 voor Chr. en 1200 na Chr. Aangetroffen; voornamelijk paalkuilen en enkele (water) kuilen met daarin aardewerk vanuit de periode tussen 1150 en 1350 n. Chr..
  3. Bovenlaag van het terrein zeven om aan de kopers een puinvrije bouwrijpe kavel aan te bieden.
  4. Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel vuilwater en infiltratieriool voor het regenwater.
  5. Juli 2017: Bouwrijp opleveren.
  6. Juli 2018: Bouwactiviteiten.
  7. November 2018: De eerste huizen zijn klaar.
  8. Februari 2019: Woonrijpfase inrichting openbaar gebied.
Visie AsbestVraag

AsbestVraag heeft voor de opdrachtgever de volledige directievoering uit handen genomen, hierdoor heeft de opdrachtgever vakinhoudelijke kennis in huis gehaald en hierdoor faalkosten kunnen vermijden. Benieuwd hoe wij ook u kunnen ontzorgen bij uw asbest vraagstuk? Neem contact met ons op.