Reken af met ‘hidden costs’

Wij combineren kennis en ervaring – waarbij de zin en onzin rondom asbest onderscheiden wordt – met oplossingen voor organisaties die met asbest geconfronteerd worden. Dat varieert van ondersteuning bieden bij aanbestedingen en werkuitvoering tot en met juridische hulp bij conflicten.

Diensten

Asbestvraag doet meer dan alleen adviseren. Wij werken vanuit het perspectief van onze klanten en helpen gebouweigenaren en -beheerders om met asbest als een ‘normaal’ beleidsprobleem om te gaan.

Projectbegeleiding

Reken af met ‘hidden costs’ en vraag ondersteuning bij asbest gerelateerde projecten op beleid- en managementniveau tot en met het uitvoeringsniveau. Ook voor (grootschalige) sloopprojecten.

Cursussen

Medewerkers die de cursus Asbestbewustwording hebben gevolgd erkennen de risicofactoren en herkennen asbest. Iedereen binnen het bedrijf ervaart een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onveilige situaties te voorkomen.

Asbest Controle App

Alle bekende asbestbronnen worden in de database opgeslagen. Gebruikers kunnen op basis van een gebouw en/of ruimtenummer asbesthoudende toepassingen direct op hun smartphone of tablet zien.

Projectbegeleiding

U bent vastgoedeigenaar of de beheerder van het vastgoed. U wilt dat alle asbestgerelateerde zaken goed en veilig georganiseerd worden en zoekt een betrokken, no-nonsense adviseur met kennis van zaken die u hierin ondersteunt. Die met u meedenkt en met u meegaat.

De specialisten van Asbestvraag hebben een brede, jarenlange ervaring in het begeleiden van zowel kleine- als grootschalige asbestsaneringen en het eventuele herstelwerk. Asbestvraag is de enige onafhankelijke partij die alleen uw belangen behartigt. Daarom weten opdrachtgevers ons ook te vinden voor het uitvoeren van second opinions.

Asbestvraag treedt op als intermediair tussen opdrachtgever en aan asbest gerelateerde diensten zoals materiaalanalyses, asbestinventarisatiebureaus of asbestsaneringsbedrijven. We leveren onze diensten aan woningcoöperaties, VVE’s, grote vastgoedeigenaren en -beheerders en de dienst stedelijk ontwikkeling van gemeenten.

Cursussen

Als er tijdens het werk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de uitvoering van het werk, maar ook voor de gezondheid van de medewerkers en de omgeving.

Medewerkers dienen voldoende voorgelicht en opgeleid te worden met betrekking tot de risico’s van asbest, de wijze van omgang ermee en de te nemen maatregelen om blootstelling aan asbest zoveel mogelijk tegen te gaan. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers en dienen vanwege de wettelijke zorgplicht alles te doen wat redelijkerwijze van werkgevers kan worden gevergd om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Schiet de werkgever daarin tekort, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De lat voor ‘redelijkerwijze’ wordt door de rechterlijke macht heel hoog gelegd.

Asbestvraag organiseert regelmatig asbestherkenningscursussen en toolbox bijeenkomsten voor werkvoorbereiders en -uitvoerders. Onze cursisten werken bij of voor woningcoöperaties, aannemers, slopers, glaszetters en gebouweigenaren of -beheerders.

Informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Wij verzorgen de cursus op uw locatie. Ook kunt u werknemers aanmelden voor reeds geplande cursussen.

CheckGebouw

Altijd een actueel en direct raadpleegbaar overzicht van asbest in het gebouw. Werknemers en ingehuurd personeel kunnen dit via (eigen) smartphone of tablet inzien. Nieuwe asbestverdachte toepassingen worden gemeld in de app.

Op de aparte website www.checkgebouw.nl leest u alles over de Check Gebouw App en de functies.

CONTACT

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op.

Wilhelminalaan 30
2405 ED Alphen aan den Rijn

TELEFOON

Telefoon: +31 (0)172 45 09 13

EMAIL